goi hinh trai tim

Gối hình trái tim đẹp

Gối hình trái tim, mũ lưỡi trai, gối tựa cổ, gối kê lưng,… bằng cách sử dụng làm quà tặng, hay sử dụng trong những lần tổ chức sự kiện,…