Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được tạo ra để quý khách truy cập trang website biết về những áp dụng về việc sử dụng, thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân mà quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua website sản xuất Gối Lưng này.

Chính sách sử dụng website goitualung

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân khách hàng mà chúng tôi thu nhập bao gốm như tên, địa chỉ, email và số điện thoại… một số thông tin được Goitualung chúng tôi thu nhập có thể là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể.
Chúng tôi có thể thu nhập mốt số thông tin nhất định khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, như loại trình duyệt bạn sử dụng, thời gian truy cập vào trang web mà được kết nối trực tiếp đến trang web chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện và quản lý trang web.

Công nghệ theo dõi / Cookies

Công nghệ theo dõi và Cookies là tập tin văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi tới trình duyệt của người sử dụng để lưu trên đó. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin, theo dõi khách hàng truy cập vào trang web. Chúng được sử dụng phổ biến và được chấp nhận, phần lớn các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận nhưng người sử dụng có thể điều chỉnh để từ chối nhận hoặc được cảnh cáo khi đang được gửi đến.
Khi quý khách xem trang web này thì Goitualung chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính quý khách dưới dạng một tập tin. Cookie và thông tin theo dõi thu nhập được có thể được chia sẽ với bên thứ ba. Chúng tối sử dụng mã tiếp thị khi khách truy cập xem các trang cụ thể cho phép chúng tôi đưa các quảng cáo mục tiêu trong tương lai. Bạn có thắc mắc gì khi truy cập website xin vui lòng gọi ngay cho chúng tôi!

Các bên thứ ba

Thông tin của khách hàng khi được chúng tôi thu nhập được chúng tôi xử lý phù hợp với pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ bất ký thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp vì bất kỳ mục đích nào hơn là trao đổi về sản phẩm với bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên các công ty khác hỗ trợ chúng tôi hoặc chính phủ trong việc điều tra và phòng chống gian lận.

"Goitualung . org" website

Các chính sách trên là mô tả cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ thông tin cá nhân được áp dụng cho trang web Goitualung. Thông tin của bạn luôn được giữ an toàn, chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin cá nhận của quý khách khi có yêu cầu quy định của pháp luật, lệnh tòa án hoặc chỉ thị của chính phủ.